Reklamationsrutiner

Om ni mot förmodan skulle mottaga en produkt Ni inte är nöjda skall följande reklamationsrutiner:

 • Meddelar JO Food AB skriftligen genom email.
 • Följande skall dokumenteras:
  • Bilder på produkt
  • Bilder på etikett/märkning
  • Anledning till reklamation
  • Omfattning av reklamation dvs hur många kartonger det handlar om.
  • Viktigt att ni ej tar ifrån kartongerna samt försluter lådorna väl.

Vid beslut om godkänd reklamation meddelar JO Food AB när godset kan hämtas. Viktigt att korrekt följesedel skapas som aviserar antal kartonger som chauffören signerar när det hämtar godset.