Integritetspolicy

Läs igenom denna dataskyddspolicy för att du ska veta hur JO Food AB skyddar dina personuppgifter när du besöker JO Food`s webbplatser.

ALLMÄNT

JO Food värnar om din personliga integritet. Med hjälp av dessa dataskyddsprinciper skyddas dina personuppgifter när du besöker webbplatser som tillhör JO Food AB . I denna policy ges information om de informationshanteringsmetoder som tillämpats på webbplatserna. Metoderna omfattar vilka slags uppgifter som samlas in och spåras, hur uppgifterna används och till vem uppgifterna utlämnas. Genom att gå till JO Food AB webbplats och använda den godkänner du dessa principer för skydd av personuppgifter. Om du inte godkänner dessa dataskyddsprinciper ska du sluta att använda denna webbplats.

PERSONLIGA UPPGIFTER

Med personuppgifter avses bland annat följande uppgifter: namn, postadress, e-postadress, telefonnummer, namnet på den sammanslutning du representerar eller annan information om dig som person som du har skickat eller som har samlats in om dig enligt tillämplig lagstiftning. Uppgifterna används för att kunna ge korrekt information, fakturor samt använda vissa digitala tjänster. Normalt kan du besöka JO Food AB webbplats utan att avslöja din identitet eller ge några uppgifter om dig själv. I vissa situationer kan JO Food AB dock behöva vissa uppgifter av dig. Om du vill kan du då ge JO Food AB dina person- och kontaktuppgifter, som namn och adress eller e-postadress, som vi kan behöva till exempel för att kunna kontakta dig, behandla en beställning eller skicka ut meddelanden. Om tillämplig lagstiftning inte förpliktar oss till det lämnar vi dock inte ut dessa uppgifter till tredje parter, förutsatt att det inte är nödvändigt för att behandla din beställning eller verkställa din begäran. Om du lämnar information om en annan person, till exempel din make/maka eller kollega, förutsätter vi att du har fått tillstånd av personen i fråga. Dina personuppgifter behandlas och lagras endast i vårt bokföringsprogram. Detta lagras under längst 5 år efter avslutat engagemang, uppgifterna sparas dock under minst 7 år i pärmar p.g.a. bokföringslagen. Som kund hos JO Food AB har du alltid rätt att få ett registerutdrag med dina uppgifter gällande personuppgifter och köphistorik använd i så fall vårt kontaktformulär.

ICKE-IDENTIFIERBARA UPPGIFTER

JO Food AB kan då och då samla in anonyma uppgifter om användningen av dess webbplatser för att förbättra webbplatserna och JO Food AB ´s tjänster. Dessa användningsuppgifter kan gälla bland annat:

  • Antalet besök på webbplatsen och deras längd
  • Användarens geografiska position
  • Användningsgraden för webbplatsens olika avsnitt
  • Vilken teknik som används
  • Störningar i verksamheten
  • Uppgifterna granskas inte på individnivå (till exempel namn, adress, födelsetid) utan ditt uttryckliga tillstånd.

Telefon: 031 – 704 84 90
E-mail: info@jofood.se