Mottagningskontroll

  • Mottagningskontroll av de levererade produkterna bör göras så snart som möjligt efter att de har kommit fram till leveransadressen.
  • Kontrollera att leveransen är komplett enligt följesedel.
  • Kontrollera att kartongerna/godset ej är skadat.
  • Kontrollera att temperaturen min – 15°C för frysvara alt. Runt 0°C för kylvara.
  • Gör mottagningskontroll genom att öppna lådor för att säkerställa kvalitén inte har skadats av transporten (ev. kvalités avvikelser måste meddelas Jo Food AB inom 7 dagar)
  • Det är viktigt att kontrollera samtliga produkter vid leverans, eftersom ansvaret överflyttas till leveransmottagaren.

OBS: Ev. avvikelser från punkter ovan måste noteras på följesedel samt signeras av chauffören. Denna följesedel skall skickas in via mail till JO Food AB.